Mikä on POP Pankki -ryhmä?


POP Pankit ovat asiakkaitaan varten perustettuja osuuskuntamuotoisia pankkeja, joilla tutkimusten mukaan on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat ja paras asiakaspalvelu. POP Pankki -ryhmään kuuluu 26 POP Pankkia, verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö POP Vakuutus, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oy ja POP Pankkiliitto osk.

Teemme työtämme jäsentemme, asiakkaidemme ja koko toimintaympäristömme parhaaksi. Toimintamme ydin on ihmisläheisessä palvelussa niin konttoreissa kuin verkossakin: paikallisesti, turvallisesti ja nykypäivässä eläen.

POP Pankit ovat päättäneet muodostaa talletuspankkien yhteenliittymän, jonka keskusyhteisönä toimii POP Pankkiliitto. POP Pankkien yhteenliittymän toiminta on tarkoitus aloittaa vuoden 2015 lopulla. Yhteenliittymän jäsenpankkien tase on yhteensä 3,9 miljardia euroa, vakavaraisuus 20 % ja vuoden 2014 liikevoitto 22 miljoonaa euroa.

www.poppankki.fi